O nas

FUNDACJA W KRĘGU KULTURY
Fundacja została powołana w celu prowadzenia, wspierania i promocji twórczości, edukacji  i oświaty kulturalnej, badań historycznych, opieki nad zabytkami, kultury fizycznej  i turystyki, ochrony dóbr kultury, propagowania myśli społeczno-politycznej, literatury i poezji, muzyki, malarstwa i filmu, teatru, historii, europejskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego.

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (obok Katedry),
podziemia, wejście z wieży,
ul. Świętojańska 10, 00-288 Warszawa,

www.laskawa.pl

SIEDZIBA
al. Niepodległości 148 lok. 6
02-654 Warszawa

Nr KRS 0000262381