Kontakt

Ogólny fundacja@wkregukultury.pl

Kontakt z mediami rzecznik@wkregukultury.pl

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (obok Katedry),
podziemia, wejście z wieży,
ul. Świętojańska 10, 00-288 Warszawa,

www.laskawa.pl

SIEDZIBA
al. Niepodległości 148 lok. 6
02-654 Warszawa

Nr KRS 0000262381